Ger dig världens godaste mackor!

1 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Närproducerat och helt utan konserveringsmedel.
Fritt från mjölk-, soja- och transfetter. Idealiskt att frysa in.

Åkes Kvalitetspolicy – År 2013

All vår livsmedelshantering på Åkes i Torslanda ska kännetecknas av en hög hygienisk sund standard. Det ska märkas att det är duktig personal hos oss! Rutinerna för vårt hygienarbete följer ett egenkontrollprogram baserat på principerna för HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Vi arbetar dessutom med ständig förbättring för att följa kraven utifrån ”IP livsmedelssäkerhet”. På så vis kan vi garantera att våra produkter tillverkas på ett säkert och lagenligt sätt.

Vår målsättning med vårt kvalitets- och hygienarbete är att ”ingen annan skall vara bättre” eftersom vi måste vara så pass bra för att kunna överleva i vår bransch. Vi källsorterar genom att separera avfall; golvspill/wellpapp/plast och brännbart eller skrot via vår kommunala soptipp.

Våra tre nyckelord är; förståelse, glädje och perfektion. Vi ska försöka leva upp till innebörden kring dessa nyckelord i alla kontakter med våra kunder, leverantörer och till vår egen personal.

Vår företagsfilosofi är att så många som möjligt ska kunna ta ett eget ansvar inför sina arbetsuppgifter och verksamhet på ett så kvalitetsmedvetet sätt som möjligt (inbegripet våra nyckelord). Ju fler som blir involverade i våra viktiga uppgifter desto större blir engagemanget för den enskilde individen!

Vi förmedlar vår samlade kvalitetspolicy till våra anställda, vid nyanställningar, vid dagliga/nattliga informationsmöten, kurser och genom att anslå detta i vår personalmatsal.

Bräckboden

Öppettider

Månd-Fred: 13.00-17.00

Välkommen in till oss!

Väderprognos

klart.se

Väderprognos

Torslanda Weather