IP Livsmedelsförädling – Certifiering

Åkes är certifierade via IP livsmedelsförädling. Ett bevis på ett aktivt engagemang för att uppnå allra högsta livsmedelssäkerhet.

Genom IP livsmedelsförädling minimeras livsmedelsrisker i vår produktion med syfte att säkerställa våra brödprodukter till dig som slutkonsument.

Med IP livsmedelsförädling genomförs riskanalyser (HACCP), ett tekniskt ledningssystem med olika krav på vår anläggning, samt förhindrande av kontaminering dvs. något som kan ha blivit förorenat.

Kundernas krav på livsmedelssäkerhet ökar konstant över tid. Konsumenter och detaljistkedjor och myndigheter kräver i allt större omfattning att brödet vi äter ska vara säkert, ofarligt och av högsta kvalitet. IP livsmedelsförädling belyser problem som kan uppstå i vår produktion, vilka analyseras, kontrolleras samt åtgärdas.