Sponsring

Varför sponsrar Åkes Äkta Hönökakor lokalidrotten? Vi har en lång tradition vad gäller sponsring av lokalidrotten med fokus på tennis, fotboll, handboll, bordtennis, segling, golf och många individuella idrottare. Vi vill värna om lokalidrotten som till stor del bygger på ideella insatser.

Vi bakar olika sorter Åkes Äkta Hönökakor och knäckebröd. Vi vill gärna se att vårt varumärke är förenat med lokalidrotten som engagerar och skapar så många fantastiska insatser för våra barn, vuxna och seniorer.

Vi bidrar till att hjälpa flyktingar i Ukrainakrisen genom att i första hand sponsra med Hönökakor, och i andra hand via Röda korset.